Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz - "Nowe metody wspomagania zawodników wybranych dyscyplin sportowych w okresie bezpośredniego przygotowania startowego"
Okres realizacji: 21.04.2016 – 20.04.2019
 
prof. nadzw. dr hab. Ewa Ziemann - „Metody wspomagające i ograniczające zmiany adaptacyjne treningu sportowego".
Okres realizacji: 08.04.2015 – 07.04.2018
 
prof. nadzw. dr hab. Stanisław Sawczyn - „Zdolności koordynacyjne i ich uwarunkowania w kształtowaniu mistrzostwa sportowego w gimnastyce sportowej”.
Okres realizacji: 17.04.2015 – 16.08.2017
 
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz - "Wspomaganie procesu treningowego a zdolności wysiłkowe zawodników"
Okres realizacji: 10.12.2013 – 09.12.2016
 
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tomiak - "Możliwości oceny wykorzystania potencjału sportowca na bazie zsynchronizowania informacji o działaniu mięśni, zaangażowaniu centralnego układu nerwowego i energetyki pracy"
Okres realizacji: 11.12.2013 – 10.12.2016
 
dr Tomasz Chamera -"Wpływ kształtu żagla na prędkość jachtów żaglowych a wynik sportowy w konkurencjach olimpijskich".
Okres realizacji: 09.12.2013 – 08.12.2016
 
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski "Wytrzymałość, szybkość i siła specjalna zawodników zespołowych gier sportowych i sportów indywidualnych na różnych etapach przygotowań".
Okres realizacji 27.12.2011 r. - 26.12.2012 r. ZAKOŃCZONY
 
Prof. nadzw. dr hab. R. Laskowski "Skuteczność treningu interwałowego w wybranych dyscyplinach sportu -  fizjologiczna ocena zmian adaptacyjnych" ZAKOŃCZONY

Prof. nadzw. dr hab. J. Antosiewicz „Wysiłek fizyczny a gospodarka żelazowa w organizmie zawodników wysokokwalifikowanych”.
Okres realizacji: 15. 10. 2009 r. – 29. 07. 2011 r. ZAKOŃCZONY


Dr W. Ziółkowski „Wpływ zmian w poziomie cholesterolu w mitochondriach na ich funkcję, stres oksydacyjny i proces apoptozy”.
Okres realizacji 13. 03. 2008 r. – 02. 06. 2011 r.  ZAKOŃCZONY


Dr R. Olek „Wpływ suplementacji pirogronianem i treningu fizycznego na indukowany dietą hiperkaloryczną stres oksydacyjny”.
Okres realizacji 28. 04. 2008 r. – 27. 10. 2010 r.  ZAKOŃCZONY

Dr E. Rogowska „Wpływ aktywności fizycznej na poziom rozwoju biologicznego, sprawności fizycznej i wydolności organizmu dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat”.
Okres realizacji: 30. 09. 2008 r. - 29. 09. 2010 r.  ZAKOŃCZONY

Dr P. Zieliński „Opracowanie i wdrożenie intuicyjnego, przestrzennego interfejsu akustycznego wspomagającego nawigację chirurgiczną (Intuicoustic)”.
Okres realizacji: 18. 06. 2008 r. – 17. 06. 2010 r.  ZAKOŃCZONY

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

prof. nadzw. dr hab. Ewa Ziemann - „Nordic Walking jako efektywna forma redukcji ogólnoustrojowego stanu zapalnego w grupie starzejących się osób – rola żelaza i witaminy D”- w ramach konkursu OPUS 8. Okres realizacji: 14.09.2015 – 13.09.2018

prof. nadzw. dr hab. Robert Olek - „Suplementacja karnityną a funkcja mięśnia szkieletowego w starzeniu” - w ramach konkursu OPUS 8. Okres realizacji: 14.09.2015 – 13.09.2018

 

Dr Tomasz Grzywacz - "Wplyw suplementacji witaminą D3 na sprawność psychomotoryczną, wydolność fizyczną i tolerancję wysiłkową młodych mężczyzn w warunkach hipoksji". Okres realizacji od 17.05.2011 r. - 15.05.2015 r.

mgr Sylwestr Kujach - „Wpływ treningu interwałowego na poziom obwodowego neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego i funkcje poznawcze człowieka” w ramach konkursu PRELUDIUM 4. Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2016

prof. nadzw. dr hab. Jan Jacek Kaczor - „Wpływ suplementacji witaminą D, odpowiedniego programu rehabilitacyjnego, na czucie równowagi u pacjentów po zabiegach operacyjnych kręgosłupa z zastosowaniem implantów statycznych i dynamicznych, u pacjentów ze złamaniami kompresyjnymi kręgosłupa w odcinku piersiowym, po zastosowaniu cementoplastyki oraz u pacjentów po pierwszorazowej mikrodiscectomii” – w ramach konkursu OPUS. Okres realizacji: 25.04.2013 – 24.04.2017

 

 

Wzór wniosku ("Rozwój Sportu Akademickiego")

Wzór wniosku Wzór wniosku (43.5 kB)