DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 2018

W DNIU  7 LUTEGO 2018 ROKU UCHWAŁĄ RADY WYDZIAŁU RIK UCHWALONY ZOSTAŁ „Regulamin podziału dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii AWFiS”:

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA MŁODZI NAUKOWCY 2018

W DNIU 7 LUTEGO 2018 ROKU UCHWAŁĄ RADY WYDZIAŁU RIK UCHWALONY ZOSTAŁ „Regulamin podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych i zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców Wydziału Rehabilitacji  i Kinezjologii AWFiS”:

DOTACJA STATUTOWA 2017

W DNIU  26 KWIETNIA 2017 UCHWAŁĄ RADY WYDZIAŁU RIK UCHWALONY ZOSTAŁ „Regulamin podziału dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii AWFiS”:

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA MŁODZI NAUKOWCY 2017

W DNIU 26 KWIETNIA 2017 ROKU UCHWAŁĄ RADY WYDZIAŁU RIK UCHWALONY ZOSTAŁ „Regulamin podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych i zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców Wydziału Rehabilitacji  i Kinezjologii AWFiS”: