Władze Wydziału Wychowania Fizycznego

Dziekan
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tomiak

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
dr Marcin Dornowski

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
dr Piotr Makar

Prodziekan ds. Nauki
prof. nadzw. dr hab. Godlewski Piotr