SKŁAD RADY WYDZIAŁU REHABILITACJI I KINEZJOLOGII 2016/2017

PRZEWODNICZĄCY:

 • prof. nadzw. dr hab. Wiesław Ziółkowski

CZŁONKOWIE:

 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Mazurkiewicz
 • prof. dr hab. Anna Szczęsna-Kaczmarek
 • dr hab. Małgorzata Resiak, prof. AWFiS
 • dr hab. Ewa Ziemann, prof. AWFiS
 • dr hab. Jan Jacek Kaczor, prof. AWFiS
 • dr hab. Robert Olek, prof. AWFiS
 • dr hab. Ireneusz Haponiuk, prof. AWFiS
 • dr hab. Marcin Białas, prof. AWFiS
 • dr Małgorzata Kawa
 • mgr Monika Karczewska-Broda
 • Anna Grabowska (studentka)
 • Michał Zaniewski (student)

 

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii w roku akademickim 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 posiedzenia Rady Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii będą odbywały się zgodnie ze Statutem AWFiS conajmniej raz na dwa miesiące, o godz. 9:00 w Sali Senackiej, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 17 października 2018 - NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU - biuro Dziekana
 • 07 listopada 2018
 • 05 grudnia 2018
 • 06 lutego 2019
 • 06 marca 2019
 • 03 kwietnia 2019
 • 08 maja 2019